Kontakt bestyrelsen pr. email

  • Henvendelser vedr. principielle og generelle spørgsmål eller hjemmeside: skriv til formand@sollerodpark.dk
  • Henvendelser vedr. beboeraktiviteter: skriv til aktiv@sollerodpark.dk
  • Henvendelser vedr. serviceopgaver/driftsopgaver: oprettes her

Kontakt bestyrelsen pr. brev

Hvis du vil stile et brev til ejerforeningens bestyrelse, er adressen

E/F Søllerød Park
Vangebovej 48-56
2840 Holte

Anonyme henvendelser behandles ikke