Boligerne

Der er 349 lejligheder fordelt på 19 blokke. Til hver lejlighed hører et mindre kælderrum. I kældergangene i hver blok er der fælles cykelparkering.

Der er 6 forskellige typer lejligheder på hhv 51m2, 76m2, 88m2, 100m2, 105m2 og 116m2

Der er i alt 293 parkeringspladser.  Der er i alt 79 garager fordelt på to garageanlæg.

Der er en fodboldbane samt legeplads og sandkasser flere steder i parken.

Købmand, møbelbutik og frisør hører også ind under bebyggelsen Søllerød Park.

Der er et stort vaskeri til parkens beboere.

Stuelejlighederne har brugsret til terrasse foran indgang og stueterrasse.