På Søllerød Parks område er der to typer affaldsstationer: De lokale affaldsstationer ved blokkene og den store affaldsstation, kaldet containerpladsen, for enden af de lange garager. Adgang til den aflåste containerplads fås ved brug af din kældernøgle.

Klik her for at se Miljøstyrelsens film med anbefalinger til korrekt håndtering af dit affald. 

OBS: Byggeaffald og dødsboer, maling og elektronikskrot (apparater, hvis funktion har været afhængnig af en strømkilde såsom fx. køle- og fryseskabe og TV-apparater) må IKKE deponeres på containerpladsen men henvises til Rudersdal Kommunes modtagestation Containerhaven, Rundforbivej 174, Nærum

Læs om klunsestationen under menupunktet: Klunsestation. 

LOKALE AFFALDSSTATIONER TIL HUSAFFALD OG AVISER/PAPIR

Almindeligt husaffald i lukkede poser afleveres i de små containere opstillet i de lokale affaldsstationer.

På samme station er der en container kun til aviser og papir.

Papkasser og -emballage må IKKE smides i papir- containeren, men skal klappes sammen og afleveres i den blå papcontainer på containerpladsen.

BATTERIBOKSE PÅ DE LOKALE AFFALDSSTATIONER

På alle lokale affaldsstationer er der sat mindre bokse op til afleveringer af brugte batterier.

 
 

PAPKASSER OG -EMBALAGE
Pappet klappes sammen og afleveres i den blå container på
containerpladsen

 
 

FLASKER OG GLAS
Flasker og glas afleveres i flaskecontainere
placeret i de lokale affaldsstationer ved blok 11, blok 17
og på parkeringspladsen ved købmanden.

 
 

TØJ OG SKO
Uden for containerpladsen står der en Røde Kors container til tøj og sko. Tøj og sko afleveres i lukkede sække i.

 
 

ANDET AFFALD
Andet affald, som ikke falder under ovennævnte og som ikke er byggeaffald, møbler mv. jf ovenfor, skal deponeres i den grønne container.

Jern og skrot smides også i den grønne container