REGLER FOR PARKERING

En husstand, der ejer en bil, er pligtig til at leje en parkeringsplads. Hvis husstanden ejer to eller flere biler, er den pligtig til at leje et tilsvarende antal parkeringspladser. Prisen for leje af en parkeringsplads er kr. 225,-/kvartal.

Der er også mulighed for at leje en garage for kr. 1.500,-/kvartal.

Parkering på parkens område af beboernes motorkørertøjer må alene ske i de særligt indrettede parkeringsbåse og i henhold til særskilte lejeaftaler med de enkelte medlemmer, idet andre end lejeren af den enkelte parkeringsbås er uberettiget til at benytte denne.

Det er kun medlemmer af E/F Søllerød Park, der kan leje en parkeringsplads. Som lejer af en lejlighed skal aftale om leje af en parkeringsplads indgås med udlejer af lejligheden.

Alle vare-, lastbiler og busser over 3.500 kg må ikke parkeres i området. Varebiler under 3.500 kg totalvægt kan få tilladelse til at parkere på de dertil indrettede parkeringspladser ved garagerne mod en forhøjet leje.

Håndværkere med arbejde i Søllerød Park kan parkere på hverdage mellem kl. 07:00 og kl. 16:30 på en ejers plads eller om nødvendigt ved vejside.

Både, campingvogne og lignende må ikke henstilles i Søllerød Park.

Parkering ved vejside er forbeholdt gæster. Hvis parkeringsbås til beboere ikke kan anvises, kan der indgås aftale med ejendomsfunktionærerne om tilladelse til midlertidig parkering i vejside.

Har du spørgsmål vedr. din parkeringsplads, så kontakt inspektørerne, evt. skriv email til insp@sollerodpark.dk