Baggrund
En lovændring giver per 1. juli 2016 husstande omfattet af fælles TV-løsning, som i Søllerød Park, mulighed for at opsige aftalen individuelt.


Søllerød Park er forsynet via et stikledningsanlæg, hvilket gør det forholdsvis enkelt at frakoble den enkelte husstand.
Opsigelse af levering af TV-pakker finder sted med et varsel svarende til de til enhver tid gældende regler om ret til opsigelse af aftaler om løbende tjenesteydelser i lov om forbrugeraftaler. Dette varsel er d.d. løbende måned + 30 dage.


Lovteksten findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181623.


Hvordan opsiger jeg TV-pakken i min husstand?
Opsigelse sker ved at kontakte ADVODAN Hillerød på administrationhillerod@advodan.dk. Det koster kr. 150,-. Opsigelsesfristen er som nævnt løbende måned + 30 dage, men opsiges der med skæringsdag indenfor et kvartal, modregnes der først senere.


Hvis du ønsker at melde dig ud af ordningen, vil vi anbefale dig at kontakte kundeservice på 70 70 40 40, for at få bekræftet opsigelsesvarsel m.m., da vilkårene kan ændres hos YouSee. Bestyrelsen tager derfor ikke ansvar for de oplyste priser og vilkår. Til brug for samtale med YouSee er det en fordel at have foreningens anlægsnummer, som er 133 661.


Opsigelse af TV-pakken medfører at husstanden ikke skal betale for selve TV-pakken. Husstanden kan dog stadig pålægges at betale Ejerforeningens udgifter til administration, etablering, forbedring og drift af fællesantenneanlæg iht. lovgivningen.
Det skal dog bemærkes, at Ejerforeningens priser på TV-pakke er fastsat på baggrund af 90 % tilslutning i Ejerforeningen. Hvis mange husstande opsiger deres TV-pakke, kan YouSee vælge, at opsige eller ikke at genforhandle aftalen med E/F Søllerød Park om to år, når den netop genforhandlede allonge udløber. Dette vil sandsynligvis medføre en prisstigning på TV-pakke for de husstande, som fortsat ønsker at være kunde hos YouSee, da foreningsfordelene forsvinder.


Prisen på grundpakken er for Søllerød Parks husstande per 1.1.2018 kr. 137,99 per måned.


Ønsker man at tilmelde sig den fælles TV-løsning i Søllerød Park koster det kr. 600,- i etableringsomkostninger.


Bredbånd
Aftalen med YouSee indeholder også mulighed for at købe bredbånd til foreningspris. Bredbånd bestilles via YouSees kundeservice.

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at det fortsat ikke er tilladt at sætte antenner og paraboler op i henhold til gældende vedtægter.